Board of Directors

 

Executive Committee 2018
Adamos Adamou President
Μyria Stavraki Vice-President
Αntonis Tziakouris Hon Secretary
Nikiphoros Orphanos Hon. Treasurer
Marlen Demetriou  
Christos Petrides  
Members
Evdokimos Xenophontos
Artemis Zachariou
Maria Papathanasiou
Georgios Stamatiou
Pavlos Neophytou
Costas Gavrielides
Rena Ioannou
Christodoulos Patsalides
Adamos Loizou
Andreas Soteriades
Andreas Demetriou
Andri Antoniades