Board of Directors

 

Executive Committee 2017
Adamos Adamou President
Μyria Stavraki Vice-President
Αntonis Tziakouris Hon Secretary
Nikiphoros Orphanos Hon. Treasurer
Marlen Demetriou  
   
Members
Evdokimos Xenophontos
Artemios Zachariou
Elli Loupi
Maria Papathanasiou
Georgios Stamatiou
Pavlos Neophytou
Christos Petrides
Costas Gavrielides
Rena Ioannou
Christodoulos Patsalides
Michalis Christofides
Adamos Loizou
Andreas Soteriades
Costas Constantinou