«ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ» Έργα Επέκτασης

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, για να καλυφθούν οι ανάγκες των ασθενών Παγκύπρια, χρειαζόμαστε 80 κλίνες ανακουφιστικής φροντίδας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στις 30 εκ των οποίων οι 15 βρίσκονται στο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα». Για τον λόγο αυτό, σχεδιάζουμε την επέκταση του Κέντρου έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει γύρω στους 30 καρκινοπαθείς.