ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ- ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου δέχεται αιτήσεις από Νοσηλευτές για απασχόληση στην Υπηρεσία Κατ΄  Οίκον Φροντίδας Ασθενών Επαρχίας Πάφου.

Απαραίτητα Προσόντα / Προϋποθέσεις

  • Αναγνωρισμένο Πτυχίο Νοσηλευτικής
  • ‘Αδεια εξασκήσεως νοσηλευτικού επαγγέλματος
  • Εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών του Υπουργείου Υγείας
  • ‘Αδεια οδήγησης
  • Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

        (Σχετική πείρα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)

 

Οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν το έντυπο πρόσληψης του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, το οποίο μπορούν να βρουν πατώντας εδώ ή από τα γραφεία του Συνδέσμου. Η αίτηση να παραδοθεί στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου (Παρασκευά Ιωάννου 2, 2024 Στρόβολος – Τηλ. 22446222) ή να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anticancersociety.org.cy μέχρι την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου, 2018.